Ekonomika
Luxová AnnaTuška Pavel

Ekonomika

Inovovaný předmět Ekonomika se skládá ze dvou oddělených úrovní odpovídajících dvěma ročníkům SŠ. Inovace spočívá v prohloubení stávajícího učiva a vytvoření nových praktických úloh vedoucích k dosažení vyšší finanční gramotnosti absolventů školy. K výuce budou využívány učebny vybavené IA technikou případně učebny IKT, žáci budou mít k dispozici čtečky.