Informační a síťové technologie
Bezpalec PavelLuxová Anna

Informační a síťové technologie

Inovovaný předmět Informační a síťové technologie se skládá ze dvou oddělených úrovní odpovídajících dvěma ročníkům SŠ. Inovací předmětu je především doplnění o novinky z oboru a prohloubení učiva na základě požadavků soc. partnerů na takovou úroveň, aby mohli být po ukončení studia ihned zaměstnáni v jejich firmách. Vyučování bude probíhat v učebně přenosových a informačních systémů, vybavené přenosovou a IA technikou, žáci budou mít k dispozici čtečky.