Datové sítě - HW a SW

Datové sítě - HW a SW

Inovovaný předmět Datové sítě – HW se skládá z 2 oddělených úrovní odpovídajících dvěma ročníkům SŠ. Inovace spočívá v doplnění učiva o novinky a vytvoření praktických cvičení práce v síti, která budou probíhat v učebně síťových technologií.


Inovovaný předmět Datové sítě – SW se skládá z 3 oddělených úrovní odpovídajících třem ročníkům SŠ. Inovace spočívá v doplnění učiva o instalaci SW příbuzných oborů (např. pro bezpečnostní systémy) a seznámení s technologiemi 2D a 3D z hlediska SW. Vyučování i praktická cvičení budou probíhat v učebnách IKT s využitím IA techniky.