PIS, KPT 2020/21 (SE,ME-3,4) Holinka
Holinka KarelLuxová AnnaMareš Josef

PIS, KPT 2020/21 (SE,ME-3,4) Holinka

 Předmět nabízí využití základních myšlenek informatiky v současných i perspektivních komunikačních systémech. Úvod je věnován základním poznatkům z teorie informace, možnostem a limitům přenosů informací v komunikačním kanále s vysokou věrností, s uměním obnovy přenášené informace. Jejími určujícími prvky jsou: zdroj zprávy- komunikační kanál - příjemce přenášené informace. Vyšší úroveň studia je orientována na praktické aplikace probrané látky.