Elektrická měření - teorie_2020/2021
Mareš Josef

Elektrická měření - teorie_2020/2021

Inovovaný předmět Elektrická měření má jednu úroveň odpovídající jednomu ročníku SŠ. Inovace je zaměřena na způsoby měření využívané v oboru Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie. Výuka bude probíhat v učebně elektrických měření, vybavené moderními měřicími přístroji a IA technikou. Výsledky měření budou zpracovávány pomocí výpočetní techniky, která je součástí učebny.