Počítačové sítě
Bezpalec PavelLuxová Anna

Počítačové sítě

Inovovaný předmět Počítačové sítě se skládá z dvou úrovní odpovídajících dvěma ročníkům SŠ. Učivo bude doplněno o novinky z oboru a rozšířeno o praktická cvičení, uskutečňovaná ve specializované učebně síťových technologií.