Speciální aplikační SW
Egrt JiříLuxová Anna

Speciální aplikační SW

Inovovaný předmět Speciální aplikační SW se skládá z 3 oddělených úrovní odpovídajících třem ročníkům SŠ. Učivo bude rozšířeno speciální aplikační software, používaný v zabezpečovací technice. Vyučování bude probíhat v učebnách IKT a specializovaných učebnách zabezpečovací techniky formou výkladu a cvičení. Třídy budou vybaveny zabezpečovacími zařízeními, IA technikou a čtecími zařízeními pro jednotlivé studenty.