Hospodářský proces
Luxová Anna

Hospodářský proces

Kurz rozebírá jednotlivé fáze hospodářského procesu -výroba

                                                                                      -rozdělování,přerozdělování

                                                                                      -směna

                                                                                      -spotřeba