Modelování a vizualizace ve 3D
Buriánek JanDavídková MarcelaLuxová AnnaProcházka Martin

Modelování a vizualizace ve 3D

Předmět Modelování a vizualizace ve 3D se stane jedním z volitelných předmětů, který bude zaměřen na pochopení a vhled do oblasti 3D počítačové grafiky a vizualizace. Výuky bude probíhat ve specializované učebně – 3D laboratoři. Předmět bude mít dvě úrovně, odpovídající dvěma ročníkům SŠ.