obor Elektrotechnika 26-41-M/01

SSSE

Kurs se zabývá programováním jednočipových procesorů se získáním specifických dovedností praktického programování.