Kurzy určené více oborům i ročníkům

BP v elektrotechnice pro zkoušky dle vyhl.50/78 Sb.
Egrt JiříVoborný Radek

BP v elektrotechnice pro zkoušky dle vyhl.50/78 Sb.

Výuka BP v elektrotechnice pro zkoušky dle vyhl.50/78 Sb. Pro absolventy školy se jedná o § 5 – pracovník znalý.

  • Kurz pro studenty ME4; SE4; ZT4; MZ3 a DN2 bude probíhat ve druhém pololetí.
  • Výuka bude probíhat dle rozpisu pro aktuální rok.  
  • V červnu bude ukončen zkouškou.
  • Studijní materiály žáci obdrží v elektronické formě.
  • Osvědčení bude vydáno po úspěšném složení zkoušky (test + ústní přezkoušení).

Studenti, kteří úspěšně absolvují zkoušku pro §5, mají možnost po získání praxe, nedéle do 3 let se u nás přihlásit ke zkoušce dle §6 zdarma.

Bezpečnost v elektrotechnice
Luxová AnnaŠtygler MiroslavTuška PavelVoborný RadekVosmík RudolfZeman Pavel

Bezpečnost v elektrotechnice

Kurz se zabývá předpisy pro práci elektrotechniků na elektrických zařízeních v komplexním pojetí, tj. probírá legislativu, požadavky na elektroinstalace, předpoklady pro bezpečnou práci i poskytnutí první pomoci při úrazu el. proudem.

Kurz je členěn do 10-ti lekcí a bloku testování znalostí. Výstupem může být osvědčení ze znalostí elektrotechnika pro určitou úroveň kvalifikace dle vyhlášky č.50/78Sb.