1. ročník ME

obor: Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01

MATEMATIKA ME1 21/22 (KOŘ)
Kořínková Dana

MATEMATIKA ME1 21/22 (KOŘ)

Procvičení a upevnění znalostí ze ZŠ. Prohloubení učiva o mocninách a odmocninách, výrazech, lineárních a kvadratických funkcí. Řešení lineárních a      kvadratických rovnic a nerovnic. V závěru kurzu úvod do planimetrie a výpočty obvodů a obsahů rovinných útvarů.

TEST 1/21 - ZSV - ME 1 -Eko
Pavlíček Rudolf

TEST 1/21 - ZSV - ME 1 -Eko

Souhrnný test učiva 1. pol. 2020 - 2021